wk 10lat

 

 

 

Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Korzystanie z portalu eBOK jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

 

bramka sms

 

Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Platformę Informacyjną, działającej na zasadzie bramki SMS-owej. Korzystanie z Platformy Informacyjnej jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. W celu otrzymywania bezpłatnych SMS wypełnij aneks (zobacz) i prześlij do siedziby spółki.

 


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00

tel. 65 512 13 88

tel. 65 512 74 20

W pozostałych godzinach

tel. 65 512 15 88

kom. 605 250 163

 


 

Biuro czynne

Pon. - Pt. 7:00-15:00

tel. 605 830 750

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE

Akredytowane Laboratorium Wodociągów Kościańskich Sp.zo.o. proponuje badania fizykochemiczne próbek wody po zamontowanych przez mieszkańców uzdatniaczach , zmiękczaczach.

Podstawowe badania wykonywane w ramach tych badań to: żelazo , mangan, jony amonowe, azotyny, azotany, twardość ogólna.

Koszt tychże badań w przypadku gdy próbkę wody pobiera pracownik laboratorium - próbkobiorca to: 201,00 zł netto i koszty dojazdu do klienta 4,47 zł netto za km.

Koszt badań wody gdy próbkę pobiera klient i dowozi do siedziby laboratorium to: 181,00 zł netto.

Podstawowe zasady przy pobieraniu próbek wody zawiera instrukcja zamieszczona na stronie internetowej - zobacz.

Zasadne jest również wykonanie po montażu urządzeń uzdatniających podstawowych badań mikrobiologicznych.


ZAWIADOMIENIA

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w związku z awarią na sieci wodociągowej (09.12. br. godz. 10.15) nastąpiła przerwa w dostawie wody w rejonie ul. Maya i ulic przyległych. Jednocześnie informujemy, ze po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w dniu 25.11.2022 r. (piątek) w godzinach 08.00 - 12.00 w związku z pracami na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ulic: Krańcowej, Pszennej, Zielonej, Polnej, Żwirki i Wigury, Wschodniej oraz Północnej (odcinek do wiaduktu). Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 16.11. br. (środa) w godzinach: 08.00 - 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na terenie całego os. Gurostwo wraz z ul. Torową i ul. Młyńską (odcinek od torów do ul. Łąkowej, także budynek Urzędu Gminy). Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.
Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

 

UWAGA
Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w wyniku awarii na sieci wodociągowej (07.11. br. godz. 16:30)nastąpiła przerwa w dostawie wody dla os. Gurostwo. Przewidywany czas zakończenia prac godzina 18.00. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w wyniku awarii na sieci wodociągowej nastąpiła (03.11. br. godz. 08.40) przerwa w dostawie wody w ul. Prusa, ul. Sierakowskiego (odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Curie - Skłodowskiej), ul. Mickiewicza (odcinek od ul. Maya do ul. Sierakowskiego). Przewidywany czas zakończenia prac godzina 10.00. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

 

sprzedaż armatury 4