Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Korzystanie z portalu eBOK jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

 

bramka sms

 

Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Platformę Informacyjną, działającej na zasadzie bramki SMS-owej. Korzystanie z Platformy Informacyjnej jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. W celu otrzymywania bezpłatnych SMS wypełnij aneks (zobacz) i prześlij do siedziby spółki.

 

sprzedaż armatury 4

 


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00

tel. 65 512 13 88

tel. 65 512 74 20

W pozostałych godzinach

tel. 65 512 15 88

kom. 605 250 163

 


 

Kasa

Pon. - Pt. 7:00-15:00

tel. 605 830 750

 

Przyjmowanie wpłat

Piątek 7:00 - 14:00

 

 

Informujemy, iż zgodnie z decyzją Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 15 maja 2018 roku dotyczącą zatwierdzenia Taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres trzech lat na terenie miasta  Kościan, z dniem 15 czerwca 2020 roku zacznie obowiązywać nowa stawka opłat za wodę i ścieki. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono 21 taryfowych grup odbiorców dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 6 taryfowych grup odbiorców dla zbiorowego odprowadzania ścieków. Dla wszystkich grup cena wody kształtuje się na tym samym poziomie i wynosić będzie 3,35 zł/m3. Analogicznie cena ścieków dla wszystkich grup taryfowych jest taka sama i wynosić będzie 5,94 zł/m3. Do wyżej wskazanych wartości sprzedaży netto doliczyć należy VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualna stawka VAT wynosi 8%. Szczegóły decyzji dotyczącej obowiązujących taryf można znaleźć na stronie internetowej Spółki Wodociągi Kościańskie w zakładce Dla Klientów/Taryfy za wodę i ścieki/Aktualne taryfy.

 


 

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE

Akredytowane Laboratorium Wodociągów Kościańskich Sp.zo.o. proponuje badania fizykochemiczne próbek wody po zamontowanych przez mieszkańców uzdatniaczach , zmiękczaczach.

Podstawowe badania wykonywane w ramach tych badań to: żelazo , mangan, jony amonowe, azotyny, azotany, twardość ogólna.

Koszt tychże badań w przypadku gdy próbkę wody pobiera pracownik laboratorium - próbkobiorca to: 183,70 zł netto i koszty dojazdu do klienta 2,31 zł/km netto.

Koszt badań wody gdy próbkę pobiera klient i dowozi do siedziby laboratorium to: 165,00 zł netto.

Podstawowe zasady przy pobieraniu próbek wody zawiera instrukcja zamieszczona na stronie internetowej - zobacz.

Zasadne jest również wykonanie po montażu urządzeń uzdatniających podstawowych badań mikrobiologicznych.

 


ZAWIADOMIENIA

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że jutro tj. wtorek 08.09.2020 r. w godz. 08.00 - 11.00 w związku z pracami na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody dla nieruchomości położonych przy ul. Surzyńskiego.
Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w piątek 14 sierpnia biuro Spółki przy ul. Czempińskiej 2 (w tym kasa) oraz Laboratorium przy ul. Kanałowej 1 będą nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w wyniku awarii na sieci wodociągowej nastąpiło (07.08.2020 r.) zamknięcie wody w Kiełczewie oraz w Kościanie w rejonie ulic: Grodziska, Marcinkowskiego, część ulicy Poznańskiej - nieruchomości po lewej stronie na odcinku od świateł do ul. Północnej, Jęczmienna, Podgórna, Żółtowskiego wraz z ulicami przyległymi. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż dzisiaj (30.07.2020 r.) w związku z kontynuacją prac na sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego nastąpi przerwa w dostawie wody w tym rejonie w godz. 12.00 do ok. godz. 15.00. Dla mieszkańców nadal pozostają udostępnione punkty z wodą przy kościele p.w. Św. Ducha oraz przy sklepie PSS Społem. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenia jakości wody.

Za zaistniała sytuację przepraszamy.

W związku z wczorajszą (28.07.) awarią na sieci wodociągowej przerwa w dostawie wody w rejonie ul. Piłsudskiego trwa nadal, przewidywany czas zakończenia prac to godziny popołudniowe. Zastępczy punkt poboru wody zostanie uruchomiony przy kościele p.w. Św. Ducha. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za utrudnienia przepraszamy.