wk 10lat

 

 

 

Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Korzystanie z portalu eBOK jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

 

bramka sms

 

Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Platformę Informacyjną, działającej na zasadzie bramki SMS-owej. Korzystanie z Platformy Informacyjnej jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. W celu otrzymywania bezpłatnych SMS wypełnij aneks (zobacz) i prześlij do siedziby spółki.

 


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00

tel. 65 512 13 88

tel. 65 512 74 20

W pozostałych godzinach

tel. 65 512 15 88

kom. 605 250 163

 


 

Biuro czynne

Pon. - Pt. 7:00-15:00

tel. 605 830 750

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE

Akredytowane Laboratorium Wodociągów Kościańskich Sp.zo.o. proponuje badania fizykochemiczne próbek wody po zamontowanych przez mieszkańców uzdatniaczach , zmiękczaczach.

Podstawowe badania wykonywane w ramach tych badań to: żelazo , mangan, jony amonowe, azotyny, azotany, twardość ogólna.

Koszt tychże badań w przypadku gdy próbkę wody pobiera pracownik laboratorium - próbkobiorca to: 201,00 zł netto i koszty dojazdu do klienta 4,47 zł netto za km.

Koszt badań wody gdy próbkę pobiera klient i dowozi do siedziby laboratorium to: 181,00 zł netto.

Podstawowe zasady przy pobieraniu próbek wody zawiera instrukcja zamieszczona na stronie internetowej - zobacz.

Zasadne jest również wykonanie po montażu urządzeń uzdatniających podstawowych badań mikrobiologicznych.


ZAWIADOMIENIA

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w nocy z 10/11.10.2022 r. w godzinach od 01:00 do 05:00 w związku z podłączeniem instalacji fotowoltaicznej na Stacji Uzdatniania Wody Jesionowa może nastąpić obniżenie ciśnienia wody w sieci wodociągowej na terenie miasta Kościana.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

UWAGA!!

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w dniu 04.10 (wtorek) od godz. 08:00 do 14:00 w związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Krętej i Nacławskiej (od ul. Różanej do ul. Okrężnej).

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w dniu 22.09 (czwartek) od godz. 08:00 w związku z prowadzonymi pracami na sieci wodociągowej powodującymi zmianę w kierunku przepływu wody, może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody na terenie miasta Kościana.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w wyniku awarii nastąpiła przerwa (30.08. br. godz. 09.30) w dostawie wody na terenie całego osiedla Gurostwo (także Urząd Gminy). Przewidywany czas zakończenia prac ok godz. 11.30. Jednocześnie informujemy, że po ponowny włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w wyniku prac związanych z układaniem linii światłowodowych nastąpiła awaria na sieci wodociągowej (05.08 br. godz. 09.20). Przerwa w dostawie wody obejmie teren os. Gurostwo a także budynek Urzędu Gminy przy ul. Młyńskiej. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

 

sprzedaż armatury 4