ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00

tel. 65 512 13 88

tel. 65 512 74 20

W pozostałych godzinach

tel. 65 512 15 88

kom. 605 250 163

 


 

Biuro czynne

Pon. - Pt. 7:00-15:00

tel. 605 830 750

Stacja na Jesionowej

Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Jesionowej jest obecnie najważniejszym źródłem zaopatrzenia w wodę dla miasta Kościana. Obiekt ten eksploatowany jest przez Wodociągi Kościańskie sp. z o. o. która realizuje na terenie aglomeracji Kościan usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Jesionowej w Kościanie została włączona do eksploatacji w 1996r. Źródłem zaopatrzenia w wodę dla niej jest dziewięć ujęć wód podziemnych w rejonie Kurzej Góry oraz Łąki – Racot (w sumie 9 studni głębinowych czwartorzędowych o głębokościach ok. 25 [m]). Projektowana wydajność SUW to Q = 250 [m3/h].

Pierwszym etapem uzdatniania wody na SUW Jesionowa jest napowietrzanie i odgazowanie wody. Odbywa się ono w systemie otwartym na dwóch komorach napowietrzania. Woda trafia następnie do zbiornika reakcji gdzie jest przetrzymywana ok. 30 [min].

Drugim etapem uzdatniania wody jest filtracja jednostopniowa na złożu dwuwarstwowym. Filtracja prowadzona jest na czterech filtrach ciśnieniowych, w których znajduje się złoże filtracyjne.

Charakterystyka złoża filtracyjnego:
· warstwa podtrzymująca – żwir;
· warstwa brausztynu;
· warstwa piasku kwarcowego;

Filtry ciśnieniowe wyposażone są w przepustnice odcinające sterowane napędami ręcznymi i elektrycznymi, a rurociągi technologiczne wykonano z żelaza żeliwa i PVC.

Na filtry woda dostaje się ze zbiornika reakcji poprzez układ dwóch  pomp poziomych typu PJM, które pompują wodę poprzez filtry ciśnieniowe. Woda z filtrów trafia do dwóch zbiorników wody czystej.

Ostatnim etapem uzdatniania wody na SUW przy ul. Jesionowej jest dezynfekcja wody. W układzie technologicznym na wyjściu ze SUW Jesionowa znajduje się chlorator który pod ciśnieniem podaje roztwór podchlorynu sodu.
Woda uzdatniona ze zbiorników wody czystej trafia na trzy pompy poziome typu PJM, które tłoczą wodę do sieci.

 

sprzedaż armatury 4