ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00

tel. 65 512 13 88

tel. 65 512 74 20

W pozostałych godzinach

tel. 65 512 15 88

kom. 605 250 163

 


 

Biuro czynne

Pon. - Pt. 7:00-15:00

tel. 605 830 750

Technologie oczyszczania

Ścieki z miasta Kościana oraz wsi Kiełczewo, Kurzagóra, Sierakowo, Szczodrowo i Pelikan, oczyszczane są przez  mechaniczno-biologiczno-chemiczną oczyszczalnię ścieków komunalnych, pracującą w technologii niskoobciążonego osadu czynnego. Osad czynny zawarty w komorach tlenowych, usuwa zanieczyszczenia organiczne i nieorganiczne zawarte w ściekach czyli substraty dla przeżycia komórek bakterii i pierwotniaków. Powoduje to przyrost osadu który trzeba usuwać, aby utrzymać stałą jego ilość tzw. suchą masę. Usuwany jest z układu i odwadniany. Pierwotniaki i bakterie nitkowate(szkodliwe) jako jedyne są widoczne pod mikroskopem o powiększeniu 150X. Bakterie to zbiór komórek żyjących w warunkach tlenowych i beztlenowych, czyli tzw. osad czynny. Bakterie tworzą tylko bezkształtne kłaczki. Usuwanie biogenów, czyli azotu i fosforu odbywa się w komorach  beztlenowej, i z niedoborem tlenu. Osad czynny musi być cięższy niż woda aby opadać w osadnikach końcowych, i pozostawiać na ich powierzchni sklarowane ścieki, które odpłwają do odbiornika. Część biologiczna oczyszczalni poprzedzona jest częścią mechaniczna gdzie ścieki oczyszczane są metodami mechanicznymi. Na kanale dopływowym do oczyszczalni, znajduje się krata schodkowa oczyszczająca ścieki poprzez oddzielanie największych zanieczyszczeń tzw. skratek.

Budynek kraty schodkowej

Następnie ścieki przepływają do piaskownika o ruchu okrężnym (Passawant-Geiger), i seperatora piasku, gdzie oddzielany jest piasek i inne tego typu zanieczyszczenia. Osadnik wstępny do którego ścieki pompowane są z pompowni głównej, oddziela ze ścieków zawiesiny cięższe niż woda. Jest to pierwsza część osadów wytwarzanych przez oczyszczalnię ścieków, tzw. osad wstępny który stanowi ok. 25% osadów wytwarzanych ogółem. Tutaj kończy się oczyszczanie mechaniczne.

Osadnik wstępny- Imhoffa

Następnie ścieki przepływają grawitacyjnie do komór biologicznych oczyszczalni, gdzie następuje oczyszczanie ścieków z zawartego w nich ładunku ogólnego węgla organicznego, związków azotu i fosforu, stanowiących zanieczyszczenia biogenne. Muszą one być usuwane ze ścieków, ponieważ w rzece działają jak nawóz i powodują rozrost glonów płynących, zabierających tlen innym żyjącym organizmom w tym rybom.  W pierwszych komorach beztlenowych, rozpoczyna się proces usuwania związków fosforu. W drugich  z niedoborem tlenu, kończy się proces usuwania związków azotu, dlatego osad jest zawracany z trzecich komór tlenowych, gdzie rozpoczyna się proces usuwania związków azotu, a kończy się proces usuwania związków fosforu. We wszystkich rodzajach komór usuwany jest ogólny węgiel organiczny, czyli związki organiczne. Odbywa się to za pomocą napowietrzanego osadu czynnego, który rozmnaża się, pochłaniając  i rozkładając zanieczyszczenia.

Komory tlenowe

Komory beztlenowe

Właśnie nadmiar osadu, którego ilość w układzie, trzeba utrzymywać na stałym określonym poziomie, stanowi odpad w postaci osadu nadmiernego. Osad nadmierny usuwany jest z układu poprzez pompowanie go do komory fermentacyjnej osadnika wstępnego, gdzie mieszany jest z osadem wstępnym, wzajemnie się koagulują i fermentują w warunkach beztlenowych zmniejszając częściowo swą objętość. Aby ich objętość jeszcze bardziej zmniejszyć osady kierowane są do budynku odwadniania, gdzie przy pomocy flokulantów polimerowych odwadniane są na taśmowej prasie odwadniającej.

Taśmowa prasa odwadniająca osady

Ścieki po komorach biologicznych kierowane są na osadniki końcowe, gdzie oddzielają się jako oczyszczone od osadów, które opadają na dno osadników.

Osadnik końcowy

Ścieki odpływają do rowu kierującego je do Dolnego Kanału Obry, a osady pompowane są z powrotem do komór biologicznych. W celu wspomagania usuwania fosforu, likwidacji szkodliwych bakterii nitkowatych i mechanicznego obciążania osadów stosuje się chemikalia w postaci koagulantów żelazowych i glinowych. Są to siarczany i chlorki tych metali.
Odwodnione osady ściekowe mieszane są z wysokoreaktywnym wapnem palonym, przetrzymywane czasowo na poletku składowania osadów, gdzie w wyniku reakcji z zasadą, likwidowane są organizmy chorobotwórcze.  Po okresie około trzech miesięcy wywożone i aplikowane są na gruntach rolnych.

Plac ze składowanym, zwapnowanym osadem

Schemat technologiczny oczyszczalni ścieków

Powiększ schemat

Parametry ścieków oczyszczonych
Ścieki oczyszczone odprowadzane przez Spółkę do środowiska są regularnie badane pod kątem spełniania norm składu chemicznego oraz mikrobiologicznego. Wartości progowe poszczególnych parametrów są określone w pozwoleniu wodnoprawnym.

Tabela: Parametry ścieków oczyszczonych w pierwszym półroczu 2014 roku

 

sprzedaż armatury 4