Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Korzystanie z portalu eBOK jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

 


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00
tel. 0 65 512 13 88

W pozostałych godzinach
 tel. 0 65 512 15 88
 kom. 605 250 163

Rozmiar tekstu:

Informujemy, iż zgodnie z decyzją Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu z dnia 15 maja 2018 roku dotyczącą zatwierdzenia Taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres trzech lat na terenie miasta  Kościan, z dniem 15 czerwca 2020 roku zacznie obowiązywać nowa stawka opłat za wodę i ścieki. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków wyodrębniono 21 taryfowych grup odbiorców dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i 6 taryfowych grup odbiorców dla zbiorowego odprowadzania ścieków. Dla wszystkich grup cena wody kształtuje się na tym samym poziomie i wynosić będzie 3,35 zł/m3. Analogicznie cena ścieków dla wszystkich grup taryfowych jest taka sama i wynosić będzie 5,94 zł/m3. Do wyżej wskazanych wartości sprzedaży netto doliczyć należy VAT według stawki obowiązującej w dniu sprzedaży. Aktualna stawka VAT wynosi 8%. Szczegóły decyzji dotyczącej obowiązujących taryf można znaleźć na stronie internetowej Spółki Wodociągi Kościańskie w zakładce Dla Klientów/Taryfy za wodę i ścieki/Aktualne taryfy.

 


 

Z dniem 1 czerwca br. Spółka wznawia bezpośrednią obsługę Klientów z zachowaniem środków ostrożności tj. dezynfekcja rąk przed wejściem do biura, obowiązek zasłaniania ust i nosa, jeden klient  przebywający w biurze.  Zapraszamy w godzinach 07.00 – 15.00, przy czym Kasa Spółki  czynna będzie 1 dzień w tygodniu – w piątki w godzinach 7.00 – 14.00.

 


 

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE

Akredytowane Laboratorium Wodociągów Kościańskich Sp.zo.o. proponuje badania fizykochemiczne próbek wody po zamontowanych przez mieszkańców uzdatniaczach , zmiękczaczach.

Podstawowe badania wykonywane w ramach tych badań to: żelazo , mangan, jony amonowe, azotyny, azotany, twardość ogólna.

Koszt tychże badań w przypadku gdy próbkę wody pobiera pracownik laboratorium - próbkobiorca to: 183,70 zł netto i koszty dojazdu do klienta 2,31 zł/km netto.

Koszt badań wody gdy próbkę pobiera klient i dowozi do siedziby laboratorium to: 165,00 zł netto.

Podstawowe zasady przy pobieraniu próbek wody zawiera instrukcja zamieszczona na stronie internetowej - zobacz.

Zasadne jest również wykonanie po montażu urządzeń uzdatniających podstawowych badań mikrobiologicznych.

 


ZAWIADOMIENIA

Rozmiar tekstu:

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w wyniku awarii na sieci wodociągowej nastąpiła przerwa (wtorek 14.07. br. godz. 12.50 ) w dostawie wody w rejonie os. Błonie. Przewidywany czas ukończenia prac godz. 13.30.
Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Rozmiar tekstu:

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w wyniku awarii nastąpiło zamknięcie wody w rejonie ul. Nadobrzańskiej (od al. Kościuszki do ul. Konopnickiej), Wałów Żegockiego i ul. Wrocławskiej na wysokości Wałów.
Jednocześnie informujemy, ze po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Rozmiar tekstu:

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w dniu 10 lipca br. (piątek) w związku z pracami na sieci wodociągowej w godz. 08.00 - 10.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ulic: Wrocławska, Kościelna, Szczepanowskiego, Szewska, Strzelecka, Targowa, Sądowa, Rzemieślnicza, pl. Niezłomnych i Rynek.
Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Rozmiar tekstu:

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż dziś w nocy 17/18 czerwca w godz. 22.00 - 06.00 w związku z kontynuacją prac w rejonie przejazdu kolejowego nastąpi przerwa w dostawie wody w obrębie os. Konstytucji 3 Maja, ul. Szkolnej, Czereśniowej, Wiśniowej, Północnej, Gostyńskiej, Kurzej Góry.
Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy

Rozmiar tekstu:

Aktualizacja z dnia 17.06.2020 r. godz. 12.05

 

Informujemy, że w związku z wyciekiem wody w miejscu prowadzonych prac ponownie nastąpiła przerwa w dostawie wody - przewidywany czas zakończenia prac godz. 14.00.

 

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w związku z pracami budowlanymi realizowanymi przez Torpol w ul. Młyńskiej i Łąkowej w nocy z 16/17 czerwca br. w godz. 20.00 - 06.00 w obrębie os. Konstytucji 3 Maja, os. Ogrody, ul. Wiśniowej i Czereśniowej oraz ulicach przyległych nastąpi znaczne obniżenie ciśnienia wody, a na wyższych kondygnacjach możliwy będzie jej brak.
Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy