ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00
tel. 0 65 512 13 88

W pozostałych godzinach
 tel. 0 65 512 15 88
 kom. 605 250 163

Przypominamy, że od dnia 15.06 br.  zmianie ulega cena  wody i ścieków (zobacz).


ZAWIADOMIENIA

W związku z wejściem w życie Nowego Prawa Wodnego oraz Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zmieniły się zasady składania wniosku taryfowego. Spółka była zobowiązana złożyć wniosek do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wniosek ten został zatwierdzony i w dniu 7 czerwca ogłoszony. Nowe stawki za wodę i odprowadzenie ścieków zaczną obowiązywać od 15 czerwca. Poniżej link do strony BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, gdzie można zapoznać się z wnioskiem oraz decyzją zatwierdzającą (zobacz).

 

 

 

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w dniu 22.05. (środa) w godz. 10.00 - 14.00 w celu przeprowadzenia niezbędych prac na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Żółtowskiego.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 16.05. br (czwartek) w godz. 15.00 - 24.00 nastąpi przerwa  w dostawie wody w ul. Północnej (od ul. Chłapowskiego do wiaduktu). Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w dniach 15-16 maja (środa-czwartek) kasa Spółki przy ul. Czempińskiej 2 będzie nieczynna.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o .o. informują, że w związku z awarią na sieci wodociągowej nastąpiła przerwa w dostawie wody w ulicach: Wrocławska, Kościelna, Szewska, Targowa, Rzemieślnicza, Strzelecka, Szczepanowskiego i Rynek.  Przewidywany czas usunięcia awarii godz. 14.00. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że dnia 09 maja (czwartek) w godz. 08.00 - 14.00 w związku z pracami na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Wrocławskiej (od ul. Wyszyńskiego do mostu), ul. Nadobrzańskiej (od ul. Kościuszki do ul. Konopnickiej) oraz Wałach Żegockiego. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.