Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Korzystanie z portalu eBOK jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

 

bramka sms

 

Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Platformę Informacyjną, działającej na zasadzie bramki SMS-owej. Korzystanie z Platformy Informacyjnej jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. W celu otrzymywania bezpłatnych SMS wypełnij aneks (zobacz) i prześlij do siedziby spółki.

 


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00

tel. 65 512 13 88

tel. 65 512 74 20

W pozostałych godzinach

tel. 65 512 15 88

kom. 605 250 163

 


 

Biuro czynne

Pon. - Pt. 7:00-15:00

tel. 605 830 750

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE

Akredytowane Laboratorium Wodociągów Kościańskich Sp.zo.o. proponuje badania fizykochemiczne próbek wody po zamontowanych przez mieszkańców uzdatniaczach , zmiękczaczach.

Podstawowe badania wykonywane w ramach tych badań to: żelazo , mangan, jony amonowe, azotyny, azotany, twardość ogólna.

Koszt tychże badań w przypadku gdy próbkę wody pobiera pracownik laboratorium - próbkobiorca to: 183,70 zł netto i koszty dojazdu do klienta 4,47 zł netto za km.

Koszt badań wody gdy próbkę pobiera klient i dowozi do siedziby laboratorium to: 165,00 zł netto.

Podstawowe zasady przy pobieraniu próbek wody zawiera instrukcja zamieszczona na stronie internetowej - zobacz.

Zasadne jest również wykonanie po montażu urządzeń uzdatniających podstawowych badań mikrobiologicznych.


ZAWIADOMIENIA

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. infomują, iż  w związku z pracami przy przebudowie sieci wodociągowej w ul. Topolowej w dniu 18.09. br. (wtorek)  w godz. 9.00 - 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody na ww. ulicach.

Jednocześnie po ponownym włączeniu może nastąpić czsowe pogorszenie jakości wody. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie SP. z o.o. informują ,iż w związku z awarią w ul. Topolowej nastąpiła przerwa w dostawie wody na tej ulicy i os. Nad Łąkami, która potrwa do ok godziny 11.30.

Jednoczesnie po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o  informują, iż z uwagi na awarię w ul. Młyńskiej nastąpiła obecnie przerwa w dostawie wody na ww. ulicach, która potrwa do ok. godziny 13.00.

Jednocześnie po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w dniu 31.08.2018 r. (piątek) w godz. 8.00 - 11.00 w związku z awarią hydrantu nastąpi przerwa w dostawie wody na ulicach: Kwiatowej, Miodowej, Malinowej i cześci ul. Śmigielskiej (od ul. Kwiatowej do ul. Okrężnej).

Jednocześnie po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w dniu 24.08.18 r. (piątek) w godz. 8.00-15.00, w związku z trwającymi pracami przy budowie wiaduktu, nastąpi przerwa w dostwie wody na ul. Młyńskiej, Kurpińskiego i Dworcowej (łącznie z budynkiem dworca PKP).

Jednocześnie po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

 

 

 

ukraina

 

sprzedaż armatury 4