Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Korzystanie z portalu eBOK jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

 

bramka sms

 

Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Platformę Informacyjną, działającej na zasadzie bramki SMS-owej. Korzystanie z Platformy Informacyjnej jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. W celu otrzymywania bezpłatnych SMS wypełnij aneks (zobacz) i prześlij do siedziby spółki.

 


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00

tel. 65 512 13 88

tel. 65 512 74 20

W pozostałych godzinach

tel. 65 512 15 88

kom. 605 250 163

 


 

Biuro czynne

Pon. - Pt. 7:00-15:00

tel. 605 830 750

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE

Akredytowane Laboratorium Wodociągów Kościańskich Sp.zo.o. proponuje badania fizykochemiczne próbek wody po zamontowanych przez mieszkańców uzdatniaczach , zmiękczaczach.

Podstawowe badania wykonywane w ramach tych badań to: żelazo , mangan, jony amonowe, azotyny, azotany, twardość ogólna.

Koszt tychże badań w przypadku gdy próbkę wody pobiera pracownik laboratorium - próbkobiorca to: 183,70 zł netto i koszty dojazdu do klienta 4,47 zł netto za km.

Koszt badań wody gdy próbkę pobiera klient i dowozi do siedziby laboratorium to: 165,00 zł netto.

Podstawowe zasady przy pobieraniu próbek wody zawiera instrukcja zamieszczona na stronie internetowej - zobacz.

Zasadne jest również wykonanie po montażu urządzeń uzdatniających podstawowych badań mikrobiologicznych.


ZAWIADOMIENIA

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż  w dniu 16.10.18 r. (wtorek) w godz. 9.00-11.00 nastąpi przerwa w dostawie wody w rejonie ul. Winowicza.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może następić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w dniu jutrzejszym 09.10. (wtorek) od godz. 8.00 do odwołania na ul. Topolowej oraz os. Nad Łąkami nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana pracami prowadzonymi na ul. Topolowej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż dzisiaj (czwartek) w związku z awarią na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Szkolnej i do bloków od strony ul. Północnej od godz. 10.30 do czasu usunięcia awarii.

Jednocześnie po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w dniu jutrzejszym  (czwartek 04.10) od godz. 9.00 do 15.00 w Kiełczewie na ul. Polnej nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana pracami związanymi z budową trasy S-5.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w związku z awarią na sieci wodociągowej powstałą podczas prac budowlanych przy KOK-u na ul. Mickiewicza i Sienkiewicza może nastąpic przerwa w dostawie wody.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

ukraina

 

sprzedaż armatury 4