Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Korzystanie z portalu eBOK jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

 

bramka sms

 

Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Platformę Informacyjną, działającej na zasadzie bramki SMS-owej. Korzystanie z Platformy Informacyjnej jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. W celu otrzymywania bezpłatnych SMS wypełnij aneks (zobacz) i prześlij do siedziby spółki.

 


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


UE

 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00

tel. 65 512 13 88

tel. 65 512 74 20

W pozostałych godzinach

tel. 65 512 15 88

kom. 605 250 163

 


 

Biuro czynne

Pon. - Pt. 7:00-15:00

tel. 605 830 750

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE

Akredytowane Laboratorium Wodociągów Kościańskich Sp.zo.o. proponuje badania fizykochemiczne próbek wody po zamontowanych przez mieszkańców uzdatniaczach , zmiękczaczach.

Podstawowe badania wykonywane w ramach tych badań to: żelazo , mangan, jony amonowe, azotyny, azotany, twardość ogólna.

Koszt tychże badań w przypadku gdy próbkę wody pobiera pracownik laboratorium - próbkobiorca to: 183,70 zł netto i koszty dojazdu do klienta 4,47 zł netto za km.

Koszt badań wody gdy próbkę pobiera klient i dowozi do siedziby laboratorium to: 165,00 zł netto.

Podstawowe zasady przy pobieraniu próbek wody zawiera instrukcja zamieszczona na stronie internetowej - zobacz.

Zasadne jest również wykonanie po montażu urządzeń uzdatniających podstawowych badań mikrobiologicznych.


ZAWIADOMIENIA

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w związku z awarią na sieci wodociągowej nastąpiło zamknięcie wody na ul. Śmigielskiej - odcinek od ul. Kwiatowej  do ronda przy ul. Surzyńskiego. Aktualnie trwa usuwanie awarii.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż nastapiło zamknięcie wody w rejonie szpitala tj. ul. Wodna, Masztalerza, Garbarska, Szpitalna. Awaria powstała w  wyniku prac firmy zewnętrznej na terenie szpitala. Aktualnie trwa usuwanie awarii.

Informujemy, że po włączeniu wody może nastąpić czasowe pogorszenie jej jakości. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w związku z remontem sieci w ul. Sądowej w dniu 08.11.18 r. (czwartek) w godz. 08.00- 10.00 w rejonie ulic: Sądowa, Rynek, Szczepanowskiego, Strzelecka, Targowa, Kościelna, Wrocławska i Rzemieślnicza nastąpi przerwa w dostawie wody.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. uprzejmie informują, iż w nocy  z 06/07 listopada 2018 r. (wtorek/środa) w godz. 22.00-06.00 planowane jest wykonanie niezbędnych prac na sieci wodociągowej, w  wyniku czego nastąpi czasowe wyłączenie Stacji Uzdatniania przy ul. Jesionowej. Spowoduje to znaczne obniżenie ciśnienia wody w całym mieście, a na wyższych kondygnacjach jej brak.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp.z o.o. informują, iż w dniu 19.10 br (piątek) od godz. 8.00-10.00 na ul. Polnej w Kiełczewie nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej.

Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody. Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

 

 

 

ukraina

 

sprzedaż armatury 4