wk 10lat

 

 

 

Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. Korzystanie z portalu eBOK jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

 

bramka sms

 

Wodociągi Kościańskie Sp z o.o. uruchomiły Platformę Informacyjną, działającej na zasadzie bramki SMS-owej. Korzystanie z Platformy Informacyjnej jest bezpłatne i przeznaczone dla wszystkich odbiorców usług świadczonych przez spółkę, którzy zawarli ze spółką umowę o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. W celu otrzymywania bezpłatnych SMS wypełnij aneks (zobacz) i prześlij do siedziby spółki.

 


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00

tel. 65 512 13 88

tel. 65 512 74 20

W pozostałych godzinach

tel. 65 512 15 88

kom. 605 250 163

 


 

Biuro czynne

Pon. - Pt. 7:00-15:00

tel. 605 830 750

BADANIA FIZYKOCHEMICZNE

Akredytowane Laboratorium Wodociągów Kościańskich Sp.zo.o. proponuje badania fizykochemiczne próbek wody po zamontowanych przez mieszkańców uzdatniaczach , zmiękczaczach.

Podstawowe badania wykonywane w ramach tych badań to: żelazo , mangan, jony amonowe, azotyny, azotany, twardość ogólna.

Koszt tychże badań w przypadku gdy próbkę wody pobiera pracownik laboratorium - próbkobiorca to: 201,00 zł netto i koszty dojazdu do klienta 4,47 zł netto za km.

Koszt badań wody gdy próbkę pobiera klient i dowozi do siedziby laboratorium to: 181,00 zł netto.

Podstawowe zasady przy pobieraniu próbek wody zawiera instrukcja zamieszczona na stronie internetowej - zobacz.

Zasadne jest również wykonanie po montażu urządzeń uzdatniających podstawowych badań mikrobiologicznych.


ZAWIADOMIENIA

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w wyniku awarii na sieci wodociągowej (piątek 26 stycznia br. godz. 07.30) nastąpiła przerwa w dostawie wody do nieruchomości położonych przy ul. Szymborskiej i Żółtowskiego (odcinek od ul. Grodziskiej do ul. Gryczanej). Przewidywany czas ukończenia prac ok. godz. 13.00. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, że w wyniku awarii na sieci wodociągowej nastąpiła (piątek 12 grudnia br. godz. 11.15) przerwa w dostawie wody dla nieruchomości położonych przy ul. Traugutta (odcinek od ul. Krasickiego do ul. Sierakowskiego). Przewidywany czas zakończenia prac ok. godz. 14.00. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż od dnia 10.01.2024 r. Pracownicy Spółki będą dostarczać mieszkańcom nowe umowy dot. zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz dokonywać sprawdzenia stanu i legalizacji wodomierzy ogrodowych. Prosimy o umożliwienie wykonania obowiązków. Dziękujemy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w wyniku awarii na sieci wodociągowej (poniedziałek 18 grudnia br. godz. 11.35) nastąpiła przerwa w dostawie wody w rejonie ul. Wschodniej i ul. Północnej (na odcinku od ul. Wschodniej do ul. Żwirki i Wigury). Planowany czas ukończenia prac godziny późnopopołudniowe. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w wyniku awarii na sieci wodociągowej (piątek 08.12.br. godz. 09.30 ) nastąpiła przerwa w dostawie wody na terenie Kurzej Góry oraz na ul. Łąkowej (odcinek od Kurzej Góry do przedsiębiorstwa Mag-Mir). Planowany czas usunięcia awarii - ok. godz. 15.00. Jednocześnie informujemy, że po ponownym włączeniu może nastąpić czasowe pogorszenie jakości wody.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

 

sprzedaż armatury 4