ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00

tel. 65 512 13 88

tel. 65 512 74 20

W pozostałych godzinach

tel. 65 512 15 88

kom. 605 250 163

 


 

Biuro czynne

Pon. - Pt. 7:00-15:00

tel. 605 830 750

Stacja na Łazienkach

Stacja Uzdatniania Wody Łazienki jest drugim źródłem zaopatrzenia w wodę dla miasta Kościana. Obiekt ten eksploatowany jest przez Wodociągi Kościańskie sp. z o. o. w Kościanie.

Stacja Uzdatniania Wody Łazienki w Kościanie została włączona do eksploatacji w latach 70. Źródłem zaopatrzenia w wodę są dla niej cztery ujęcia wód podziemnych. Zlokalizowanych w rejonie tej stacji. (w sumie 4 studnie głębinowe wód czwartorzędowych o głębokościach ok. 30 [m]).

Pierwszym etapem uzdatniania wody na SUW Jesionowa jest napowietrzanie i odgazowanie wody. Odbywa się ono w areatorach. Powietrze ze sprężarek powietrznych wtłaczane jest do rurociągu wody surowej. Napowietrzona woda trafia do mieszaczy areatorów w celu maksymalnego natlenienia.

Drugim etapem uzdatniania wody jest filtracja jednostopniowa na złożu dwuwarstwowym. Filtracja prowadzona jest na czterech filtrach pośpiesznych ciśnieniowych.

Charakterystyka złoża filtracyjnego:
· warstwa podtrzymująca;
· warstwa brausztynu;
· warstwa piasku kwarcowego;

Filtry pośpieszne ciśnieniowe wyposażone są w przepustnice odcinające sterowane napędami ręcznymi, a rurociągi technologiczne wykonano z elementów stalowych żeliwnych i PCV. Na filtry woda dostaje się bezpośrednio z aeratorów z filtrów woda wtłaczana jest do rurociągu wody miejskiej.

Przed wtłoczeniem wody SUW Łazienki jest przeprowadzona dezynfekcja wody. W układzie technologicznym na wyjściu ze SUW znajduje się chlorator, który podaje do wody podczas prowadzonego chlorowania roztwór podchlorynu sodu. Woda pozyskiwana z ujęć wód podziemnych  nie wymaga chlorowania. Dezynfekcja prowadzona jest więc tylko profilaktycznie.

 

sprzedaż armatury 4