ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 (ZOBACZ)


 

Zgłoś awarie
POGOTOWIE WOD-KAN

W godzinach 7:00-15:00

tel. 65 512 13 88

tel. 65 512 74 20

W pozostałych godzinach

tel. 65 512 15 88

kom. 605 250 163

 


 

Biuro czynne

Pon. - Pt. 7:00-15:00

tel. 605 830 750

Ogłoszenie o przetargu

Wiadomości zawarte na tej stronie są wiadomościami dodatkowymi, zamieszczanymi w celach informacyjnych.


OGŁOSZENIE / ZAPYTANIE OFERTOWE - Wykonanie i montaż tablic informacyjnych

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. zapraszają do złożenia oferty w zapytaniu ofertowym na wykonanie, dostawa i montaż dla Wodociągów Kościańskich Sp. z o.o. tablic informacyjnych.

Termin składania ofert upływa 22 marca 2017r. o godz. 9:00.

1. Ogłoszenie (zobacz).

2. Formularz cenowo-ofertowy (zobacz).

3. Umowa - wzór (zobacz).


PRZETARG NIEOGRANICZONY - INSPEKTOR NADZORU

„Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru nad przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Kiełczewie” dla Miasta Kościana zlokalizowanej na terenie Gminy Wiejskiej Kościan w miejscowości Kiełczewo (ul. Polna 75), zadanie realizowane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększenie efektywności systemu wodociągowego dla miasta Kościana” dofinansowanego z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

1. Ogłoszenie (zobacz).

2. SIWZ – TOM I - IDW (zobacz).

3. TOM II – Wzór umowy (zobacz).

4. TOM III – Opis przedmiotu zamówienia (zobacz).

5. TOM I – IDW załączniki (zobacz).

6. TOM I – IDW załączniki edytowalne (zobacz).

7. SIWZ Roboty budowlane (zobacz).

8. Zestawienie ofert (zobacz).


„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków” dla Miasta Kościana zlokalizowanej na terenie Gminy Wiejskiej Kościan w miejscowości Kiełczewo (ul. Polna 75), zadanie realizowane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększenie efektywności systemu wodociągowego dla miasta Kościana” dofinansowanego z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Załączniki:

001. Ogłoszenie (zobacz).

002. Zmiana 1 ogloszenie (zobacz).

003. SIWZ (zobacz).

004. Pytanie i odpowiedzi nr 1 (zobacz).

005. Pytanie i odpowiedzi nr 2 (zobacz).

006. Pytanie i odpowiedzi nr 3 (zobacz).

007. Zmiana 1 SIWZ (zobacz). TOM I - IDW załaczniki zmiana 1 (zobacz).

008. TOM I - IDW po zmiana 1 (zobacz).

009. Pytanie i odpowiedz nr 4 (zobacz).

010. Zmiana 2 SIWZ (zobacz). Reaktor biologiczny ob. nr 6_6A_7C_Przedmiar (zobacz).

011. Pytanie i odpowiedz nr 5 (zobacz).

012. Pytanie i odpowiedz nr 6 (zobacz). Załączniki - przedmiary w wersji edytowalnej (pobierz).

013. Pytanie i odpowiedz nr 7 (zobacz). Załącznik - dokumentacja geotechniczna (pobierz).

014. Pytanie i odpowiedz nr 8 (zobacz).

015. Zmiana 3 SIWZ (zobacz). Załacznik nr 6 po zmianie (pobierz).

016. Pytanie i odpowiedz nr 9 (zobacz).

017. Pytanie i odpowiedz nr 10 (zobacz). Załącznik - T15 rzut (zobacz).

018. Zmiana 4 SIWZ – zmiana terminu składania ofert (zobacz).

019. Zmiana 2 ogłoszenia (zobacz).

020. Zmiana 5 SIWZ (zobacz).

021. Pytanie i odpowiedz nr 11 (zobacz).

022. Zmiana 3 ogłoszenia (zobacz).

023. Pytanie i odpowiedz nr 12 (zobacz).

024. Pytanie i odpowiedz nr 13 (zobacz).

025. Pytanie i odpowiedz nr 14 (zobacz).

026. Pytanie i odpowiedz nr 15 (zobacz).

027. Zestawienie złożonych ofert (zobacz).